home

De Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) initieert en financiert vernieuwend onderzoek van – en stimuleert kennisvermeerdering over maatschappelijk relevante vormen van verslaving en gedrags-afhankelijkheid en de genetische expressie daarvan. Zij stimuleert de maatschappelijke discussie over de implicaties daarvan voor individu en samenleving.
SVR is al veertig jaar landelijk actief en heeft zich de afgelopen vijftien jaar met name op twee terreinen gericht, te weten gedrags- en middelenverslaving en verslavingsgenetica.Link Text Here