Gedragsverslaving

In april 2012 werd een tweede internationale Masterclass gehouden, waarbij voor het eerst ook publiek aanwezig was. Het thema was ‘Gedragsverslaving’ en de fondsen ZonMW en NWO verschaften een financiële bijdrage. De masterclass bestond uit een internationaal gezelschap van senior- en junioronderzoekers en leverde een aantal wetenschappelijke publicaties op.

Cyberslacking en media-opvoeding

In 2013 werd een onderzoek gefiatteerd naar internet- en telefoongebruik voor privédoeleinden op het werk (Cyberslacking). Onderzocht worden de prevalentie hiervan, de ervaren positieve en negatieve effecten en de mate van compulsiviteit van het gebruik van internet, smartphone of tablet.

Subsidie werd verstrekt voor een door het IVO op te zetten National Social Cyber Safety Center, bedoeld om onderbouwde kennis over media-opvoeding laagdrempelig aan te bieden.

Overig

Aan het IVO subsidie verstrekt voor een project Schuldenproblematiek bij kwetsbare jongeren en werd samen met Nuts Ohra het project Alcoholgebruik Ouderen Thuiszorg gefinancierd.