wat willen we

De SVR staat open voor samenwerking met alle personen en instanties, die met ideëen en financiële middelen een bijdrage kunnen leveren aan kennisvermeerdering inzake de in onze moderne maatschappij belangrijke fenomenen van verslavend gedrag en de genetische verankering van verslaving.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunnen per e-mail worden gericht aan de SVR op het adres info@volksbondrotterdam.nl