bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn:

Ir. J. Schop, voorzitter
G.J. de Ruiter (Mw), RA, penningmeester
Ir. D. Schriek, secretaris
Prof. Dr. W. v. d. Brink
Mr. J.C. Belder
Drs. W. Briƫt

De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vacatiegeld noch vaste onkostenvergoeding. Vooraf door het bestuur goedgekeurde kosten, gemaakt ten behoeve van de stichting, krijgen bestuursleden middels een met bon of factuur onderbouwde declaratie vergoed.

De stichting is gevestigd op het adres:
Kempenaar 1, 2991PG Barendrecht

De stichting per per e-mail bereikbaar op het adres:
info@volksbondrotterdam.nl