doelstelling

De Volksbond Rotterdam (SVR) heeft als statutair doel (a) het bestrijden van het misbruik van verslavende dranken, middelen en preparaten, (b) het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die de aandacht vestigen op de schaduwzijden van maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin des woords en (c) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek terzake.
Vanuit deze doelstelling richt SVR zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering op het gebied van middelen- en gedragsverslaving en de genetische aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en belangstellenden op deze terreinen. SVR toetst de projecten, waaraan zij ondersteuning geeft, door te bezien:

  • of zij passen binnen deze doelstelling;
  • of zij innovatief zijn;
  • of er geen reguliere financiering mogelijk is;
  • of er medefinanciers zijn.