nieuws

Van de bestuurstafel:

Per juni 2017 is prof. Dr. W. v. d. Brink voor een tweede bestuurstermijn van drie jaar benoemd als bestuurslid van de Stichting Volksbond Rotterdam.

De leerstoel Genetische Psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en Academisch Ziekenhuis, vanwege de Stichting Volksbond Rotterdam, wordt sinds 1 januari 2018 bekleed door prof. dr. C.J.H. Verweij.