Privacyverklaring

Het PDF-bestand bevat de privacy verklaring van de Stichting Volksbond Rotterdam.
Dit privacy statement is opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.
PrivacystatementSVRjuni2019.pdf